ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 32

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

39617 м. Кременчук, вул. Шевченка 66/2, 74-10-36, krdnz32@ukr.net

23.12.201901-17/183

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  комбінованого типу № 32  пропонує прийняти участь у конкурсі  на закупівлю  продуктів харчування (додаток  додається). Постачання продуктів харчування -  січень – грудень 2020 року.            Місце постачання товарe e ДНЗ № 32за адресою: м.Кременчук вул. Шевченка 66/2. Спосіб подання пропозиції: особисто або поштою

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій : 27.12.2019 року до 10.00,  кабінет завідуючої   на 2 поверсі.          Цінова пропозиція подається в письмовій формі за підписом учасника, не пізніше кінцевого терміну їх подання. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію.   Ціни вказуються за одиницю виміру товару, із врахуванням всіх податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені (з ПДВ). Ціни на продукти харчування на дату ( визначену замовником в  листі-запрошенні) за одиницю товару  не повинні перевищувати ціновий коридор, ціни на продукти харчування розміщені на сайті управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської  ради Полтавської області (torg@kremen.gov.ua).Ціни даються лише для визначення переможця і не є сталими.         Кількість товару може коригуватись залежно від потреб Замовника та  відповідно до виділених бюджетних асигнувань на рік. Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар, запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Вимоги до постачальника продуктів харчування:

- відповідальність за дотримання вимог законодавства про безпечність та окремих показників якості харчових продуктів

-   товари, що постачаються, повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, виготовлені згідно ДСТУ України, документ,  що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України;

- товар повинен доставлятись в заклад освіти  в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості  під час транспортування;

- доставка товару здійснюється  невеликими партіями відповідно до наданих заявок;

- доставка продукції проводиться спеціалізованим  транспортом;

- наявність санітарних паспортів на автотранспортні засоби для перевезення харчових продуктів;

- наявність  відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання умов договору;

- наявність складських приміщень;

- наявність працівників відповідно кваліфікації  з профілактичним медичним оглядом;

- умови розрахунку за поставку товару (відстрочка платежу  до  30 календарних днів з моменту надання рахунку та накладної).

-  впровадження системи  НАССР на підприємстві;

 До конкурсу учасник надає  такі документи:

- ціни за одиницю виміру  продуктів харчування;

- копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію документа про реєстрацію платником ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платником єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія статуту;

- довідку в довільній формі про наявність складських приміщень, спец транспорту та працівників відповідної кваліфікації, впровадження системи  НАССР на підприємстві та наявність працівників з відповідними сертифікатами;

- перелік  працівників відповідної кваліфікації;

- лист учасника  про  погодження отримання  коштів  після поставки товару

            Розкриття пропозицій відбудеться 27.12.2019 року  об 14.00  в кабінеті завідуючої.

1 Продукція тваринництва та супутня продукція:

03140000-4

- яйця 1С

 

Десяток

2. Зернові культури та картопля:

03210000-6

кг

- картопля

 

кг

3. Овочі, фрукти та горіхи:

03220000-9

 

- буряк

 

кг

- морква

 

кг

- цибуля

 

кг

- капуста качанна

 

кг

- лимони

 

кг

- банани

 

кг

- апельсини

 

кг

- яблука

 

кг

- часник

 

Кг

- гарбуз

 

кг

4. М’ясо:

15110000-2

 

- яловичина в/г с/м

 

кг

м»ясо свійської птиці

(філе охолоджене)

 

Кг

- печінка яловича с/м

 

Кг

5.М’ясопродукти

15130000-8

 

- ковбасні вироби (сосиски в/г)

 

кг

6.Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені

15220000-6

 

- морожена риба (хек)

 

кг

7.Фруктові та овочеві соки

15320000-7

 

- виноградний сік

 

л

- яблучний сік

 

л

- томатний сік

 

л

8.Оброблені фрукти та овочі

15330000-0

 

- томатне паста

 

кг

- консервований горох

 

кг

Додаток до запрошення Перелік продуктів харчування

Найменування  товару Код  по Єдиному закупівельному словнику  ДК 021:2015 Одиниця виміру (кг, л,шт.) Ціна станом на 27.12.2019

 

                                                                                                                                                                                                       

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 32 Кременчуцької міської ради Полтавської області

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також їх права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – посадові та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Замовник – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 32 Кременчуцької міської ради Полтавської області.

1.4. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.5. Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

2. Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються наказом замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість посадових осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п’ять осіб, до складу комітету мають входити всі посадові особи замовника.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад. Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом замовника та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету. У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності). За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою. Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету. Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним. Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання. У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

3. Головні функції комітету

3.1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій: – планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель; – здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення; – забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця; – забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом; – забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону; – надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів; – здійснення інших дій, передбачених Законом.

3.2. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

4. Права та обов’язки членів комітету

4.1. Члени комітету мають право: – брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися; – аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону; – виносити питання на розгляд комітету; – прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу; – одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель; – уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету; – ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо; – здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.2. Члени комітету зобов'язані: – брати участь у всіх його засіданнях особисто; – організовувати та проводити процедури закупівель; – забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця; – дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення; – здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.3. Голова комітету: – організовує роботу комітету; – приймає рішення щодо проведення засідань комітету; – визначає дату і місце проведення засідань комітету; – пропонує порядок денний засідань комітету; – веде засідання комітету; – уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету; – здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 4.4. Секретар комітету забезпечує: – ведення та оформлення протоколів засідань комітету; – оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності; – за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи; – зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель; – дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами; – розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майд